Erfpacht Notaris Amsterdam

Home

Afkoop Amsterdamse erfpacht

Stappenplan

Jij overweegt je erfpacht in Amsterdam af te kopen, of vast te zetten. Dan wil je informatie en weten wat het gaat kosten. Wij bieden je een schat aan gratis juridische informatie. Bovendien hebben wij een vaste lage prijs voor de notariële akte die je nodig hebt. In een stappenplan hebben we exact beschreven welke stappen je moet zetten. Kies voor een met ons samenwerkende notaris en geef die door aan de gemeente.

Notaris afkoop erfpacht

Om het aanbod van de gemeente juridisch af te ronden heb je een notaris nodig. Die notaris zet het aanbod om in een akte, en zorgt voor de formele afhandeling. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam bepaald dat je de erfpacht alleen kan afkopen bij een notaris in de regio Amsterdam. Jij betaalt de kosten van de notaris. Dus heb jij ook het recht de notaris te kiezen. De notaris met het voordeligste tarief en de meeste ervaring, dat zijn wij. Het tarief dat je hier ziet is alleen van toepassing als je de opdracht via deze site geeft. Kies in het Overstapportaal voor Amstelhoorn Notariaat in Uithoorn, vergeet niet om ook hier via deze site de opdracht te bevestigen.

De gemeente Amsterdam heeft de erfpachters twee mogelijkheden geboden.

  • De eerste is de mogelijkheid om met forse korting de erfpacht af te kopen. Je betaalt een bedrag ineens en daarna nooit meer voor je erfpacht.
  • De tweede is dat je de erfpacht vastzet. Je moet dan vanaf de datum dat je huidige contract vervalt een vaste jaarlijkse canon gaan betalen. Die staat vast en wordt jaarlijks geïndexeerd. Je bent dan wel van het risico verlost dat de erfpacht over een paar jaar extreem veel hoger gaat worden.

Wij hebben in 5 stappen uiteengezet wat je moet doen en hoe het werkt om jouw erfpacht af te kopen, of vast te zetten.

Hoe zit het met de hypotheek

Vaak rust er een hypotheek op een huis. Heb je geen hypotheek (meer), gefeliciteerd. Je hebt met niemand iets te maken en kan zelf beslissen. Heb je wel een hypotheek? De bank wil het weten als er iets wijzigt aan het onderpand. Dat is bij een wijziging van de erfpacht het geval. Het beleid van de banken wisselt per bank en wijzigt ook nog steeds. De notaris moet de wijziging melden aan de bank, wij hebben per bank in kaart gebracht wat hun huidige standpunt is. De notaris moet wachten op een reactie. Die correspondentie met de bank kost geld.

Berging of parkeerplek

Parkeerplek

Projectontwikkelaars en beleggers

Bezit je verschillende panden of objecten in Amsterdam? Wil je dus van een aantal van die objecten de erfpacht wijzigen? Wij maken graag een goede prijs voor je. Verwacht geen wonderen, onze tarieven zijn al heel laag en bevatten ook nog niet te vermijden kosten zoals het kadaster. Maar los van de prijs kunnen we het ook misschien eenvoudiger maken om verschillende objecten achter elkaar aan te melden. Neem contact op met Pablo van Klinken, directeur van Erfpacht Notaris Amsterdam. Hij maakt graag een aanbod.

Optie 1 Afkoop erfpacht

Amsterdam Logo

In Amsterdam bestaat de mogelijkheid om je erfpacht af te kopen. In plaats van de jaarlijkse canon (soort huur) kan je dan een bedrag in één keer betalen. Deze afkoop voor altijd, of eeuwige afkoop, levert je zekerheid en soms een financieel voordeel. De huidige lopende canon zal periodiek herzien worden. Het grote voordeel dat de gemeente nu biedt is dat ze afkoopsom zal baseren op de WOZ waarde van 2014 met een extra korting van 35%. Door de sterk gestegen woningprijzen in Amsterdam is dat dus heel voordelig.

Optie 2 Vastleggen Canon

De andere optie is dat je de erfpacht niet afkoopt, maar wel vastlegt. Je kiest dan voor eeuwigdurende erfpacht. Met eeuwigdurende erfpacht ben je van de periodieke (extreme) verhoging af. Het is eigenlijk het vastklikken van de erfpacht op het prijsniveau van 2014, met de eerder genoemde korting van 35%.

Wie is Erfpachtnotarisamsterdam?


Erfpachtnotaris Amsterdam is een speciale voordelige dienst opgezet door de bekende website DoeHetZelfNotaris. ErfpachtNotarisAmsterdam maakt jouw akte snel en goedkoop.