• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Afgeloste hypotheek

Afgeloste hypotheek

Home » Afgeloste hypotheek
Afgeloste hypotheek eerst doorhalen?

Ja dat is zeker verstandig. Als je die hypotheek niet meer nodig hebt kan je die het beste laten doorhalen. Dan weet je zeker dat je niets te maken hebt met een hypotheekbank.

Afgeloste hypotheek doorhalen

Je hebt de hypotheek helemaal afgelost, maar de akte niet laten doorhalen. In juridische zin heb je dan nog een hypotheek. Het is altijd verstandig om die dan te laten doorhalen, royeren zoals dat juridisch heet. Als je dat namelijk zelf doet, bepaal jij de kosten van dat royement. Doe je het bij de verkoop van je woning, dan is het de notaris van de koper.

Voordeel doorhalen bij wijzigen erfpacht

Bij het wijzigen van de erfpacht speelt de hypotheekverstrekker ook een rol. Juridisch gezien heeft die een hypotheek verstrekt op het erfpachtrecht. Als dat wijzigt heb je in ieder geval toestemming nodig van de bank. Die toestemming moet de notaris vragen. Daar zijn kosten aan verbonden. Afhankelijk van welke bank heb je dan daarna nog meer kosten. In het ergste geval moet er een nieuwe hypotheekakte opgesteld worden. Dat zijn natuurlijk volstrekt onnodige kosten als die hypotheek al afgelost is.

Direct doorhalen

Je kan zelf opdracht geven om die hypotheek door te halen. Het moet wel door een notaris gebeuren. De doorhaling moet ook bijgewerkt in het kadaster. De kosten kan je online vinden en verschillen behoorlijk per notaris. Je hoeft niet in persoon langs bij de notaris. Dus het maakt niet uit waar je het doet.

Er is geen voordeel om het te combineren met de erfpachtwijziging. Sterker nog, haal de hypotheek zo snel mogelijk door. Dan heb je geen kosten aan de notaris voor correspondentie in het erfpachtdossier met de hypotheekbank.