Akte erfpacht vastzetten 998.-

Home » Akte erfpacht vastzetten

Bereken de prijs

Erfpacht vastzetten

Sinds begin 2017 kan je in Amsterdam voor eeuwig jouw erfpacht vastzetten. Dat wil zeggen dat je wel de jaarlijkse canon blijft betalen, maar dat de hoogte daarvan voor altijd vast staat. Dit noem je ook wel vastklikken van je canon. Er vindt dan geen periodieke verhoging meer plaats, maar slechts een aanpassing aan het prijsindexcijfer. Je kan dat vastzetten per direct doen. De nieuwe canon gaat dan lopen na afloop van je huidige tijdvak.

Dit vastzetten van je erfpacht is de meest eenvoudige oplossing en eigenlijk altijd aan te raden. Behalve de kosten van de notaris loop je geen enkel risico.

Als jij een aanbod van de gemeente hebt ontvangen, dan kan je dat accepteren via Het Overstapportaal. Daarbij moet je ook een notaris opgeven. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat alle gegevens direct aan de notaris van jouw keuze worden gezonden. Hierna doet de notaris een reeks controles. Die leiden tot een akte voor het eeuwig vastleggen van jouw erfpacht. Na ondertekening zorgt de notaris voor de complete afhandeling.

Vaste canon

Als je kiest voor het vastzetten van je erfpacht heeft dat een paar belangrijke voordelen.

Het eerste voordeel is dat zonder deze wijziging de erfpacht extreem omhoog zou gaan. Aan het einde van je huidige tijdvak, dat is de looptijd van je huidige erfpachtovereenkomst, komt een nieuwe waardebepaling. Die nieuwe waarde is extreem veel hoger dan toen je het huidige contract afsloot. Bedenk dat de waarde van de grond en de huizen in Amsterdam in vijftig jaar enorm is gestegen. De nieuwe hoogte van jouw canon zou daarop zijn gebaseerd. Door te kiezen voor een vaste canon voor eeuwig ben je daarvan af. De nieuwe canon is namelijk dat gebaseerd op de WOZ waarde in 2014, met een korting.

Het tweede voordeel is dat je nu altijd weet waar je aan toe bent. De nieuwe canon gaat ieder jaar omhoog met het prijsindexcijfer. Die is dan aangepast aan de inflatie. Dat wil zeggen dat je niet voor verassingen komt te staan.

Het derde voordeel. Je tekent nu, maar de nieuwe canon gaat pas in, aan het einde van het huidige tijdvak. Het is afhankelijk van waar je woont, maar vaak is die datum pas over jaren (zo niet tientallen jaren). Tegelijk heb je voor toekomstige eigenaren de zaak vast gelegd. Dat vertegenwoordigd een waarde, die je terug zal zien bij verkoop van je woning.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk je erfpacht eeuwigdurend vastleggen.

  • Notaristarief is all in
  • In 10 minuten klaar
  • Betaal pas bij de notaris
  • Notaris schrijft in bij het kadaster

Wat regel je hier voor eeuwigdurende erfpacht

Je regelt hier direct jouw akte. De omzetting naar eeuwigdurende erfpacht op basis van het aanbod dat je van de Gemeente Amsterdam hebt ontvangen wordt omgezet in een akte door de notaris. Je ontvangt een compleet concept van de notaris ter controle. Als je alles hebt begrepen onderteken je de stukken bij de notaris. De gemeente Amsterdam is hier niet bij, zij heeft een volmacht aan de notaris gegeven om namens haar te ondertekenen.
Hierna zorgt de notaris voor de inschrijving van de akte.
Voor het vastleggen van je erfpacht kan je ook de notaris een volmacht geven. Ga langs op het kantoor en onderteken de volmacht. Je hoeft nu niet aanwezig te zijn als de akte gepasseerd gaat worden. Die volmacht kan je op afspraak komen afgeven. Wel zo makkelijk en snel.

Parkeerplek of berging erbij?

Parkeerplek

Bezit je een parkeerplek, garage of losse berging? Vaak is dan ook die op erfpacht. De erfpacht van de parkeerplek, of losse berging kan uitsluitend tegelijk met de woning worden omgezet Je moet bij het aanvragen van het aanbod voor afkoop dan ook direct aangeven dat je ook een parkeerplek of iets dergelijks wilt afkopen.

Voor deze aanvullende afkoop moet de notaris ook een recherche doen in het kadaster. Bovendien moet deze meegenomen in de akte. Daarom is er een meerprijs voor het meenemen van de parkeerplek. Dit geldt trouwens ook voor inpandige parkeergarages en andere bergingen of tuinen met een eigen kadastrale aanduiding. De kosten voor het afkopen hiervan zijn € 125.- inclusief BTW.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete akte volgens het model van de gemeente, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

  • Concept omzettingsakte
  • Notaris regelt alle juridische zaken met de gemeente
  • Definitieve akte
  • Inschrijving het kadaster
  • Eigen dashboard