• 020 – 2443232
 • e-mail
 • 06-57512759

Akte erfpacht vastzetten

Home » Akte erfpacht vastzetten

Erfpacht vastzetten

Sinds begin 2018 kan je in Amsterdam voor eeuwig jouw erfpacht vastzetten. Dat wil zeggen dat je de jaarlijkse canon blijft betalen, maar dat de hoogte daarvan wordt vastgelegd. Er vindt dan geen periodieke verhoging meer plaats, maar slechts een aanpassing aan het prijsindexcijfer.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk je erfpacht eeuwigdurend vastleggen.

 • Notaristarief is all in
 • In 10 minuten klaar
 • Betaal pas bij de notaris
 • Notaris schrijft in bij het kadaster

Wat regel je hier voor eeuwigdurende erfpacht

Je regelt hier direct jouw akte. De omzetting naar eeuwigdurende van de erfpacht op basis van het aanbod dat je van de Gemeente Amsterdam hebt ontvangen wordt omgezet in een akte door de notaris. Je ontvangt een compleet concept van de notaris ter controle. Als je alles hebt begrepen onderteken je de stukken bij de notaris. De gemeente Amsterdam is hier niet bij, zij heeft een volmacht aan de notaris gegeven om namens haar te ondertekenen.
Hierna zorgt de notaris voor de geldstromen en de inschrijving van de akte.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete akte volgens het model van de gemeente, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept omzettingsakte
 • Afhandeling financiën via beveiligde derdengeldrekening
 • Notaris regelt betaling met de gemeente
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve akte
 • Inschrijving het kadaster
 • Eigen dashboard

Lees meer