Vertraging door weigerachtige banken

    Nadat je het aanbod van de Gemeente Amsterdam hebt geaccepteerd gaan de stukken naar de notaris. Die heeft tot taak de akte in orde te maken. Onderdeel van die akte is de toestemming van de hypotheekbank. Door de afkoop van de erfpacht wijzigt er iets in het onderpand van de hypotheek. Dat onderpand wordt meer waard, door de afkoop van de erfpacht. Formeel moet een hypotheekbank toestemming geven voor deze wijziging. De verwachting was dat dit een simpele klus zou zijn. De banken weigeren echter hun zekerheden aan te passen.

    Nieuwe hypotheekakte

    Maar nu blijkt dat de meeste hypotheekbanken zich zeer formeel opstellen en een compleet nieuwe hypotheekakte willen. Die banken weigeren soepel mee te werken aan de afkoop. Dat brengt forse (onverwachte) kosten met zich mee voor de afkopende Amsterdammers. Op dit moment is alleen de ING een soepele partij. Een nieuwe hypotheekakte, inclusief inschrijving in het kadaster komt al snel op een extra kostenpost van rond de € 800,–

    Voorbereiding was al slecht

    In de voorbereiding op de invoering van de afkoopregeling was overleg met diverse partijen in de markt. Ook de hypotheekbanken in Amsterdam waren partij. Zij hebben in de voorbereiding nooit een harde toezegging willen doen. Wel hadden ze aangegeven dat ze mee wilden werken aan een proces om de duizenden aanvragen snel van toestemming te voorzien. Een eenduidige procedure is nog niet van de grond. Iedere bank heeft zijn eigen procedure. Het in kaart brengen komt voor rekening van de notaris, die per bank een toestemming moet regelen. De banken zelf zullen wel gelukkig zijn met de tot nu toe geringe animo voor de afkoop.