Belastingverlaging door afkoop erfpacht

Belastingverlaging door afkoop erfpacht

Home » Belastingverlaging door afkoop erfpacht

Belasting
Heb ik belastingverlaging door afkoop erfpacht
Ja dat is mogelijk. Als je nu geld bezit dat je op een spaarrekening hebt, of op een beleggingsrekening. Als dat bedrag meer is dan de vrijstelling die je geniet in Belastingverlaging door afkoop erfpacht, dan betaal je daar belasting over. Die belasting staat ter discussie, maar zal de komende jaren zeker niet verdwijnen. Bij lage rentestanden is de belasting op spaargeld al jaren hoger dan het rendement dat je haalt.
Als je dat geld nu gebruikt voor de afkoop van de erfpacht, dan verhuist dat geld van Box 3, naar Box 1. Vermogen in de eigen woning wordt niet belast
Bedenk wel: spaargeld kan je gebruiken in geval van nood. Geld dat je hebt gebruikt voor de afkoop van erfpacht zit vast in de grond en kan je alleen aanspreken door jouw huis te verkopen.