Betaalt de gemeente notariskosten?

Betaalt de gemeente notariskosten?

Home » Betaalt de gemeente notariskosten?
Betaalt de gemeente de notaris?

Nee, helaas niet, je moet zelf de notaris betalen. De gemeente vindt dat ze al voldoende kosten voor haar rekening neemt met de korting. In de oude regeling betaalde de gemeente wel mee. Jij betaalt de notaris, je kan die dus ook zelf kiezen.

Betaalt de gemeente Amsterdam notariskosten die gemoeid zijn met afkoop erfpacht?
Nee, helaas niet. De gemeenteraad was van mening dat de huiseigenaren al voldoende ondersteund werden. Zij krijgen immers een forse korting op de afkoop van de erfpacht.

In de oude verordening nam de gemeente Amsterdam 50% van de kosten van de notaris, met een maximum van € 1.000 voor haar rekening. In de eerste ontwerpen van de nieuwe verordening stond dit ook nog. Helaas is deze subsidie uit het ontwerp gehaald.

De Erfpachtnotaris Amsterdam

De kosten van de notaris kunnen sterk verschillen per notaris. Een deel van de kosten staat al vast (kadaster, ID controle) en een deel is honorarium. Wij werken met vaste prijzen, voor vaste diensten. Het staat alle inwoners helemaal vrij om hun eigen notaris te kiezen.