• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Cijfers over overstappen

Cijfers over overstappen

Home » Cijfers over overstappen
Hoeveel mensen stappen er over

De gemeente rapporteert onregelmatig. Eind mei 2019 waren er 444 daadwerkelijk overgestapt en afgerond.

Wat is de stand van het aantal overstappers?

Maandelijks stuurt de gemeente een overzicht aan de gemeenteraad. De rapportage met cijfers is helaas niet elke maand exact op dezelfde manier opgezet en bovendien zijn er correcties met terugwerkende kracht. Hieronder een poging tot een overzicht.

Stand per 13 mei 2019

mei 2019feb 2019januari 2019
Berekeningen15.43410.9169.741
Aanbiedingen9.6767.3626.752
Geaccepteerde aanbiedingen3.3302.0271.741
Aan de notaris verzonden2.5451.0411.005
Gepasseerde aktes444287282

Minieme aantallen

De tabel laat zien dat het afkopen of omzetten van erfpacht tot eind mei 2019 nog niet echt leefde onder de Amsterdammers. Nog geen 10% van alle erfpachters heeft zelfs maar een berekening opgesteld. Het aantal geaccepteerde aanbieden is minder dan 2% van alle erfpachters.