• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759

Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Het is helaas altijd mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Notarian sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit:

  • het bezoek aan erfpachtnotarisamsterdam.nl
  • het gebruik van erfpachtnotarisamsterdam.nl
  • de door haar op erfpachtnotarisamsterdam.nl aangeboden diensten
  • de informatie die via erfpachtnotarisamsterdam.nl is verkregen.

Copyright

Erfpachtnotarisamsterdam.nl is een geregistreerde handelsnaam van BV Notarian.

BV Notarian is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, niet toegestaan.

© BV Notarian, 2006-2019