Eigen woning schenking ook voor afkoop erfpacht?

Eigen woning schenking ook voor afkoop erfpacht?

Home » Eigen woning schenking ook voor afkoop erfpacht?
Schenking voor afkoop erfpacht mogelijk?

De schenking met verhoogde vrijstelling voor de eigen woning mag ook besteed worden aan de afkoop van de erfpacht. Ook die transactie is in de ogen van de Belastingdienst gekoppeld aan het doel van die schenkingsvrijstelling. Je kan dus maximaal een schenking van iets meer dan een ton ontvangen voor de afkoop van de erfpacht.

Is de extra vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning ook te gebruiken om de erfpacht af te kopen?
Ja zeker. Momenteel kan iedereen een ruime schenking ontvangen die besteed moet worden aan de eigen woning (de eigen woning schenking). De vrijstelling voor deze schenking is iets meer dan € 100.000 (de jubelton). De ontvanger (of diens partner) moet dan wel tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn.

In de omschrijving wat onder besteding aan de eigen woning wordt verstaan is de afkoop van erfpacht nadrukkelijk opgenomen.
Wil jij dus de erfpacht afkopen, dan kan je dat mogelijk financieren met een schenking. De financiering met een hypotheek zal meestal namelijk lastig zijn. Beschik je niet over eigen geld, maar wel over geld in de familie dan is dit mogelijk een oplossing.

Maak zelf een goed contract


Je kan een schenking voor de eigen woning doen zonder notaris. Gelet op het bedrag is het wel verstandig een overeenkomst op te stellen. Dat is ook van belang omdat je dan kan vastleggen dat als het geld niet wordt besteed aan de afkoop van erfpacht dat de schenking dan terug gaat. Zonder contract zijn dit soort zaken niet direct duidelijk. Je kan nog meer voorwaarden aan de schenking koppelen. Je maakt een dergelijke schenkingsovereenkomst zelf op DoeHetZelfNotaris. Je rekent de overeenkomst daar af, ontvangt een Word document en hebt het direct geregeld.