Afkoop van erfpacht is een driehoeksverhouding

  De afkoop van erfpacht is een driehoeksverhouding. De afkoper, jij dus, gaat een contract aan met de gemeente en met de notaris. De gemeente gaat een relatie aan met de notaris. Dat wil zeggen dat jij twee contracten moet aangaan:
  – de aanbieding van de gemeente accepteren, bij de gemeente;
  – opdracht geven aan de notaris via deze website.

  Jij en de notaris

  Jij moet opdracht geven aan de notaris om een akte te maken. Dat is een formele opdracht waarbij je bijvoorbeeld ook akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden van de notaris. Geef je de opdracht via onze site, dan heb je ook een vaste prijs voor je opdracht geregeld. Het is dus niet voldoende als je op de acceptatie van de gemeente een naam van een notaris aankruist. Daarmee geef je geen opdracht.

  Jij en de gemeente

  Jij gaat een contract aan met de gemeente. Door het accepteren van het aanbod van de gemeente ben je een overeenkomst aangegaan. Op de door de gemeente gestelden voorwaarden en voor de prijs die de gemeente jou heeft geboden. Door acceptatie neem je die verplichtingen op je. Die worden later vastgelegd in een notariële akte.
  Bij de acceptatie geef je ook de naam van een notaris op. Bij wijze van service zal de gemeente dan de stukken aan die notaris zenden.

  Gemeente en notaris

  Er ontstaat ook een contract tussen de gemeente en de notaris. De gemeente stuurt alle stukken aan de notaris. Bovendien geeft de gemeente de notaris een volmacht om namens de gemeente te tekenen. Zoals je begrijpt gaat de gemeente niet alle aktes zelf ondertekenen. Dus geeft ze per dossier een volmacht.
  De gemeente heeft ook de notaris opdracht gegeven om de financiële kant van de akte af te ronden. Uiteindelijk moet de notaris zorgen dat het geld voor de afkoop betaald is.

  Verkeerde notaris doorgegeven

  Soms geven mensen de naam van een notaris door aan de gemeente. Zij doen dat zonder eerst opdracht aan die notaris te verstrekken. of ze zien later dan een andere notaris, zoals wij, stukken goedkoper is. Je wil dan achteraf de driehoeksverhouding wijzigen.
  Het is een lastige puzzel om nu van notaris te wisselen. De gemeente heeft namelijk de stukken op naam van de eerste notaris opgesteld. Waaronder de volmacht. Als je wel de naam doorgaf, maar geen opdracht aan de notaris dan kan je dat wel wijzigen. Op de website kan ik geen weg vinden waarmee dit geautomatiseerd kan. Lastiger is het wanneer je wel opdracht gaf aan een notaris. Die zal meestal niet zonder kosten de opdracht willen annuleren.