Gemengde bestemming? Geen afkoop

Gemengde bestemming? Geen afkoop

Home » Gemengde bestemming? Geen afkoop

Afkopen met een gemengde bestemming

Jouw pand heeft een gemengde bestemming, beneden een winkel en daarboven woningen. Kan je dan afkopen?
De verordening is heel duidelijk, afkoop van erfpacht is alleen mogelijk voor woningen en appartementen, dus voor objecten met een woonbestemming. De afkoop is niet mogelijk voor panden met een bedrijfsbestemming, een zogeheten commerciële bestemming.
BuiksloterhamHet is dus ook niet mogelijk om een pand met een gemengde bestemming aan te melden voor afkoop. Over deze specifieke vraag is een brief geschreven aan de gemeenteraad. De gemeente is van mening dat de waarde van commerciële bestemmingen niet automatisch zijn vast te stellen. Zij verschillen onderling teveel. Dat geldt daarmee ook voor objecten met een gemengde bestemming. De brief is geschreven na vragen over de bewoners van de zelfbouwkavels in Buiksloterham. Die zijn uitgegeven met een gemengde bestemming. Doel was de wijk een mengeling van wonen en werken te laten zijn. Deze bewoners kunnen dus niet afkopen of omzetten naar eeuwigdurende erfpacht.

Oplossing

De eerste oplossing is een bestemmingswijziging aanvragen bij de gemeente. Dat is een langdurig proces. Bovendien zal er dan voordat je kan afkopen een nieuwe canon worden vastgesteld. Die zal vermoedelijk hoger zijn, omdat een woonbestemming meer waard is in Amsterdam.
De tweede optie is om het pand te splitsen in appartementsrechten. Dan kunnen de appartementen met een woonbestemming wel afgekocht worden, maar de bedrijfsruimtes niet.
Omdat de gemeente niet beschikt over cijfermateriaal is onduidelijk hoeveel panden in Amsterdam een gemengde bestemming hebben en gevestigd zijn op erfpacht.