10 juli 2018 De erfpachtoperatie loopt uit op een mislukking. Het Parool bericht op de voorpagina over de chaos bij de afkoop van de erfpacht in Amsterdam. Het artikel geeft de cijfers over de eerste helft van 2018. Er blijken maar 5 aktes gepasseerd te zijn. Gelukkig zijn die dan weer wel grotendeels door ons gedaan.

    Parool: Citaat Pablo van KlinkenIn het artikel wordt ook Pablo van Klinken aangehaald, de directeur van ErfpachtNotarisAmsterdam. Hij geeft aan dat er veel te weinig aandacht is geweest voor de uitvoerbaarheid van het politieke besluit.
    Opvallend is het zeer geringe aantal aanbiedingen die de gemeente Amsterdam de deur uit heeft weten te krijgen. Bovendien zijn er pas 5 aktes gepasseerd.