Hoe vergelijk je offertes van notarissen

Hoe vergelijk je offertes van notarissen

Home » Hoe vergelijk je offertes van notarissen
Hoe vergelijk ik offertes van notarissen?

Let goed op of alle kosten wel in de offerte staan. Naast het gewone tarief komen er in een offerte van een notaris nog andere kosten voor. Die zijn vaak verplicht en niet te vermijden.

Hoe vergelijk je offertes van notarissen? Heb je verschillende offertes voor de afkoop van erfpacht? Waar moet je op letten.
Soms is het vergelijken van verschillende offertes heel moeilijk. Notaristarieven zijn niet gelijk, maar kunnen enorm uiteen lopen. Het vergelijken van offertes is een hele puzzel, dat komt omdat het niet jouw dagelijkse werk is. Daarom even een paar zaken waar je op moet letten.

Alle notarissen noemen hun honorarium, dat kan een bedrag per uur zijn of een vast bedrag. De kosten die je ook in ieder geval moet maken om de erfpacht af te kunnen kopen zijn:

  • Controle in de bevolkingsadministratie, een ID controle. De notaris controleert ook of je niet failliet bent en of je ID bewijs niet vermist is. Meestal voegen ze al deze controles samen onder de post BRP/VIS
  • Onderzoek in het kadaster, dit heet met een mooi woord recherche. De notaris onderzoekt wat er op dit moment in het kadaster staat ingeschreven en welke aspecten daarvan in de nieuwe akte moeten komen.
  • Inschrijven in het kadaster, dit is verplicht. Sommige notarissen zetten hier bewust het lage tarief, dat alleen van toepassing is bij geautomatiseerde inschrijving. Er staat dan een zinnetje bij, als geen KIK verwerking mogelijk is dan is het tarief €137,–. Maar het is überhaupt niet mogelijk om de afkoop van erfpacht via KIK af te handelen. Dus dat hoge tarief is altijd van toepassing.
  • Bijdrage aan het kwaliteitsfonds van de KNB. Dat is een verplichte bijdrage die per akte in rekening gebracht wordt.

Notaristarieven verschillen enorm

De tarieven per notaris lopen enorm uiteen. Dat heeft te maken met de kosten die een notaris moet maken. Een kantoor in de grachtengordel is duurder dan elders in de stad. Bovendien vinden sommige notarissen dat ze meer moeten verdienen dan anderen. En tenslotte zoals een notaris mij een keer zei: “als ik een akte kan verkopen voor €1.000,–, waarom zou ik er dan twee via jou verkopen voor €500,–. Dan moet ik twee keer zoveel werk doen. En dat is waar, zolang er mensen zijn die kennelijk teveel willen betalen voor hun notaris, blijven de prijzen hoog.

All in notaristarief

De Erfpachtnotaris Amsterdam

Wij publiceren al jaren all in prijzen. Als je dus een prijs ziet, dan zit daar alles in. Voor dat bedrag krijg je exact geleverd wat wij opsommen. De complete akte en alle formaliteiten.
De enige reden dat er iets bij kan komen is door onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Een hypotheekakte die niet op tijd wordt aangeleverd. De notaris moet een nieuwe afspraak inplannen. Dat zijn kosten, die worden aan jou doorbelast.