• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Hoe zit dat nu met die hypotheekakte

Hoe zit dat nu met die hypotheekakte

Home » Hoe zit dat nu met die hypotheekakte
Heb ik een nieuwe hypotheekakte nodig als ik mijn erfpacht wijzig?

Soms niet, maar wel een aanvulling op je bestaande hypotheekakte. De notaris zal formeel toestemming aan de bank vragen en vervolgens handelen zoals de bank vraagt. Een wijziging van de erfpacht heeft altijd juridisch effect op de onderliggende hypotheek.

Heb ik nou een nieuwe hypotheekakte nodig?

Dat hangt van de situatie af. Nog veel belangrijker, het hangt heel erg van de bank af. Die banken wisselen dan ook nog steeds van mening. Hieronder in een schema, de belangrijkste banken en hun huidige wensen. Ben je zelf op onderzoek geweest, heb je een aanvulling, geef ons de gegevens even door. Dan kunnen wij het schema bijwerken.

BankWensBron
ABN AMRONieuwe HypotheekWebsite bank
INGVooralsnog geen aanvullingLaatst bekende nieuws 7/11/2019
RabobankNieuwe HypotheekChat met medewerker
ObvionOnbekend 100% dochter Rabo
ASN (Volksbank)Altijd melden en nieuwe akteMail van ASN op 4/11/2019

Zo ziet ABN het juridisch

Op de site van de ABN AMRO is het heel duidelijk geformuleerd. Dit is duidelijk door de juristen van de bank gedaan.

“ABN AMRO heeft bij het vestigen van haar hypotheekrecht op het onderpand ook het hypotheekrecht gevestigd op het erfpachtrecht. In dit geval dus op het oude erfpachtrecht. Op het moment dat men besluit om het erfpachtrecht te wijzigen en daarmee dus ook de erfpachtvoorwaarden, dan rust ons hypotheekrecht dus niet op het nieuwe erfpachtrecht, maar nog op het oude erfpachtrecht. Stel dat de klant ooit in een positie terecht komt waardoor ABN AMRO middels haar hypotheekrecht het onderpand wil gaan verkopen dan kan de bank dat alleen doen met het onderpand en niet op het oude erfpachtrecht, want dat bestaat dan niet meer. Verkoop van het onderpand zonder het erfpachtrecht zal dus minder opleveren. Daarom vestigen we een nieuwe aanvullende hypotheekakte op zowel het onderpand als het nieuwe erfpachtrecht, zodat we bij eventuele uitwinning volledig van ons recht gebruik kunnen maken.
Of de bank haar hypotheekrecht op het erfpachtrecht ook daadwerkelijk verliest als zij niet het hypotheekrecht op het nieuwe erfpachtrecht vestigt is nog géén uitgemaakte zaak. Er is nog géén rechterlijke uitspraak hierover. De Tweede Kamer is recentelijk hier ook een onderzoek naar gestart. Te meer reden voor de bank om wél voor 100% zekerheid te gaan.”

Ik heb nu geen hypotheek meer

Om te beginnen, heb je geen hypotheek meer? Dan heb je ook geen toestemming nodig. Dat wil ook zeggen: heb je nog wel een ingeschreven hypotheek die is afgelost? Dan is de goedkoopste oplossing om te kiezen voor een royement. Het doorhalen van een hypotheek heeft diverse voordelen.

Ik heb wel een hypotheek

Dan wijzigt er altijd iets aan de hypotheek. In de hypotheekakte staat de erfpacht vermeld. Die wijzigt, hoe dan ook, welke keuze je ook maakt. Dus moet de hypotheekbank aangeven wat ze gaat doen.
Je bent dus als je een hypotheek hebt lopen altijd geld kwijt aan de notaris. De notaris moet namelijk in contact treden met de bank. Dat is altijd noodzakelijk, ook al heb jij al bericht van de bank gehad. De notaris moet namelijk in de functie als notaris, dat antwoord ontvangen en in het dossier verwerken.

  • Algemene regels, veel banken hebben beleid ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de sommige banken akkoord gaan met een schriftelijke aanvulling op de hypotheekakte. Er zijn ook enkele banken die altijd een nieuwe akte vragen, of in beginsel geen nieuwe akte.
  • Altijd een persoonlijke toets. De bank zal altijd de concrete akte van jou ook bekijken. Want nu die toch uit een la is gekomen, zal die ook doorgekeken worden. Dus, hoewel de bank in het algemeen geen eisen stelt, kunnen die er in jouw concrete geval alsnog zijn.

Kosten hypotheek

Stel er moet een nieuwe hypotheek komen, hoe ziet die er dan uit? Er komt geen nieuwe beoordeling van jouw financiële situatie. Dus je hypotheek blijft op bijna alle punten gelijk, onderpand, looptijd, rente. Gewijzigd zal zijn de verwijzing naar de erfpacht. Ondanks dat het een kleine wijziging is, heb je toch een reeks aan kosten. Doorhalen van de vorige hypotheek, inschrijven van de huidige hypotheek in het kadaster, BTW.