• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Hoe zit dat nu met die hypotheekakte

Hoe zit dat nu met die hypotheekakte

Home » Hoe zit dat nu met die hypotheekakte
Heb ik een nieuwe hypotheekakte nodig als ik mijn erfpacht wijzig?

Meestal niet, maar wel een aanvulling op je bestaande hypotheekakte. De notaris zal formeel toestemming aan de bank vragen en vervolgens handelen zoals de bank vraagt. Een wijziging van de erfpacht heeft altijd juridisch effect op de onderliggende hypotheek.

Heb ik nou een nieuwe hypotheekakte nodig?

Dat hangt van de situatie af.

Ik heb nu geen hypotheek meer

Om te beginnen, heb je geen hypotheek meer? Dan heb je ook geen toestemming nodig. Dat wil ook zeggen: heb je nog wel een ingeschreven hypotheek die is afgelost? Dan is de goedkoopste oplossing om te kiezen voor een royement. Je haalt de hypotheek door en die verdwijnt uit het kadaster. Een royement van een hypotheek is ook om andere redenen een verstandige oplossing.

Ik heb wel een hypotheek

Dan wijzigt er altijd iets aan de hypotheek. In de hypotheekakte staat de erfpacht vermeld. Die wijzigt, hoe dan ook, welke keuze je ook maakt. Dus moet de hypotheekbank aangeven wat ze gaat doen.
Je bent dus als je een hypotheek hebt lopen altijd geld kwijt aan de notaris. De notaris moet namelijk in contact treden met de bank. Dat is altijd noodzakelijk, ook al heb jij al bericht van de bank gehad. De notaris moet namelijk in de functie als notaris, dat antwoord ontvangen en in het dossier verwerken.

  • Algemene regels, veel banken hebben beleid ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de meeste banken (waaronder alle grote banken) nu akkoord gaan met een schriftelijke aanvulling op de hypotheekakte. Er zijn ook enkele banken die altijd een nieuwe akte vragen, of in beginsel geen nieuwe akte.
  • Altijd een persoonlijke toets. De bank zal altijd de concrete akte van jou ook bekijken. Want nu die toch uit een la is gekomen, zal die ook doorgekeken worden. Dus, hoewel de bank in het algemeen geen eisen stelt, kunnen die er in jouw concrete geval alsnog zijn.

Kosten hypotheek

Stel er moet een nieuwe hypotheek komen, hoe ziet die er dan uit? Er komt geen nieuwe beoordeling van jouw financiële situatie. Dus je hypotheek blijft op bijna alle punten gelijk, onderpand, looptijd, rente. Gewijzigd zal zijn de verwijzing naar de erfpacht. Ondanks dat het een kleine wijziging is, heb je toch een reeks aan kosten. Doorhalen van de vorige hypotheek, inschrijven van de huidige hypotheek in het kadaster, BTW.