Driehoeksverhouding met de notaris

  Hoe ziet de driehoeksverhouding Notaris Gemeente en Opdrachtgever er uit?
  Voor de wijziging van de erfpacht ontstaan er drie verschillende juridische verhoudingen.

  Jij en de gemeente

  Jij hebt een aanbod van de Gemeente ontvangen. De gemeente is eigenaar van de grond en geeft die aan jou in erfpacht uit. Jij kan die relatie wijzigen. Als jij het aanbod van de gemeente aanvaardt, dan ontstaat er een contract tussen jou en de gemeente. Dat contract zal omgezet worden in een akte. Dat kunnen ook verschillende aktes zijn.
  De aanvaarding van het aanbod bij de gemeente doe je via het portal, of via de post. Het is de formele handeling waarmee je de overeenkomst aangaat. Daarbij geef je de naam van de notaris door die akte zal gaan opstellen.

  Jij en de notaris

  De aktes moeten opgesteld door een notaris. Jij bent de opdrachtgever van de notaris. Jij gaat de rekening ook betalen. Je geeft de notaris dus opdracht om de afspraken die je met de gemeente hebt gemaakt, vast te leggen in een akte. Die opdracht geeft je via de site, zodat je een afspraak hebt met de notaris. Je geeft formeel opdracht aan de notaris om de akte te passeren. Hiermee ga je een volgende overeenkomst aan. Je geeft de notaris de gegevens door die je van de gemeente hebt ontvangen.

  De gemeente en de notaris

  Er ontstaat ook een relatie tussen de gemeente en de notaris. De gemeente gaat de stukken rechtstreeks zenden aan de notaris. Alleen al daarom is het van groot belang dat je de opdracht al hebt gegeven. Anders ontvangt de notaris stukken in een dossier waar hij niets mee kan. Na afronding zal de notaris ook zorgdragen voor de betaling. De notaris maakt het geld over aan de gemeente. Om die betaling goed te kunnen uitvoeren heeft de notaris de juiste referentiegegevens nodig.