Jouw driehoeksverhouding met de notaris

Jouw driehoeksverhouding met de notaris

Home » Jouw driehoeksverhouding met de notaris
Wat is verhouding van mij met de notaris en de gemeente?

Voor de afkoop van de erfpacht heb je een notaris nodig, die jij opdracht geeft. De notaris krijgt dan stukken van de gemeente en zorgt dat jij die kan ondertekenen. Daarna stuurt de notaris alles weer aan de gemeente.

Driehoeksverhouding met de notaris

Hoe ziet de driehoeksverhouding Notaris Gemeente en Opdrachtgever er uit?
Voor de wijziging van de erfpacht ontstaan er drie verschillende juridische verhoudingen.

Jij en de gemeente

Jij hebt een aanbod van de Gemeente ontvangen. De gemeente is eigenaar van de grond en geeft die aan jou in erfpacht uit. Jij kan die relatie wijzigen. Als jij het aanbod van de gemeente aanvaardt, dan ontstaat er een contract tussen jou en de gemeente. Dat contract zal omgezet worden in een notariële akte. Dat kunnen ook verschillende aktes zijn.
De aanvaarding van het aanbod bij de gemeente doe je via het overstapportaal, of via de post. Het is de formele handeling waarmee je de overeenkomst aangaat. Daarbij geef je de naam van de notaris door die akte zal gaan opstellen.

Jij en de notaris

De Erfpachtnotaris Amsterdam

De aktes moeten opgesteld door een notaris. Jij bent de opdrachtgever van de notaris. Jij gaat de rekening ook betalen. Je geeft de notaris dus opdracht om de afspraken die je met de gemeente hebt gemaakt, vast te leggen in een akte. Die opdracht geeft je via deze website, zodat je een afspraak hebt met de notaris. Je geeft formeel opdracht aan de notaris om de akte te passeren. Hiermee ga je een volgende overeenkomst aan. Je geeft de notaris de gegevens door die je van de gemeente hebt ontvangen.

De gemeente en de notaris

Er ontstaat ook een relatie tussen de gemeente en de notaris. De gemeente gaat de stukken rechtstreeks zenden aan de notaris. Alleen al daarom is het van groot belang dat je de opdracht al hebt gegeven. Anders ontvangt de notaris stukken in een dossier waar hij niets mee kan.

Na afronding zal de notaris ook zorgdragen voor de eventuele betaling, bij de afkoop van de erfpacht. De notaris maakt het geld over aan de gemeente. Om die betaling goed te kunnen uitvoeren heeft de notaris de juiste referentiegegevens nodig.

Het kadaster

Ook het kadaster is nog een partij. De notaris moet in eerste instantie alle gegevens opzoeken en controleren in het kadaster. Is de erfpacht eenmaal gewijzigd, dan moet ook die wijziging ingeschreven in het kadaster. Wijzigingen en inschrijvingen kunnen alleen door een notaris worden gedaan.

Verkeerde notaris

Soms geven mensen de naam van een notaris door aan de gemeente. Zij doen dat zonder eerst opdracht aan die notaris te verstrekken. of ze zien later dan een andere notaris, zoals wij, stukken goedkoper is. Je wil dan achteraf de driehoeksverhouding wijzigen.
Het is een lastige puzzel om nu van notaris te wisselen. De gemeente heeft namelijk de stukken op naam van de eerste notaris opgesteld. Waaronder de volmacht. Als je wel de naam doorgaf, maar geen opdracht aan de notaris dan kan je dat wel wijzigen.

Op de website van de gemeente kan ik geen weg vinden waarmee dit geautomatiseerd kan. Klanten vertellen dat het per e-mail moet gebeuren.

Lastiger is het wanneer je wel opdracht gaf aan een notaris. Die zal meestal niet zonder kosten de opdracht willen annuleren.