Krijg ik hypotheek voor de afkoop?

Krijg ik hypotheek voor de afkoop?

Home » Krijg ik hypotheek voor de afkoop?
Krijg ik een nieuwe hypotheek om de afkoop te financieren?

Een nieuwe hypotheek zal de bank opnieuw beoordelen. Dat wil zeggen dat je moet voldoen aan een reeks van inkomenseisen. Soms zijn er andere, eenvoudiger oplossingen.

Nieuwe hypotheek

Lang niet iedereen zal het geld contant beschikbaar hebben dat nodig is om de afkoop van de erfpacht te betalen. Dat wil zeggen dat je soms een lening aan zal moeten gaan of een hypotheek voor de afkoop moet afsluiten. De afgekochte erfpacht maakt straks onderdeel uit van de waarde van je huis of appartement. Los vertegenwoordigt het afgekochte recht geen waarde.

De rente van de nieuwe hypotheeklening is aftrekbaar. De vraag of het verstandig is om een financiering te nemen voor de afkoop van je erfpacht kan je bespreken met een adviseur. Er is geen garantie dat een woning met afgekochte erfpacht meer waard wordt. Ook een nieuwe hypotheek moet in dertig jaar afgelost zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De ingeschreven hypotheek is hoger dan de werkelijk opgenomen hypotheek. In dat geval kan je geld opnemen binnen de hypotheek. Je hoeft dan geen nieuwe hypotheekakte te laten opmaken bij de notaris. Dit is meestal de goedkoopste oplossing
  • Voor kleinere bedragen tot € 25.000 is een persoonlijke lening vaak goedkoper dan een hypotheek. Aan die lening zijn namelijk geen kosten verbonden.
  • Een aanvullende hypotheek moet voldoen aan alle eisen die tegenwoordig aan een hypotheek worden gesteld. Dat is dus aflossen maar ook alle eisen aan inkomen en dergelijke die aan een nieuwe hypotheek worden gesteld.

Bestaande hypotheek

Dit artikel gaat nadrukkelijk niet over een bestaande hypotheek. Wat de gevolgen zijn voor je bestaande hypotheek als je iets gaat wijzigen aan jouw erfpacht, dat verschilt sterk per bank. In ieder geval speelt bij die wijziging geen nieuwe beoordeling van jouw financiële positie.

Laat je eventueel adviseren, dat kan op de website afkopen erfpacht, vraag een advies aan via de mail: mail