Vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen 2017
    In navolging van onder andere het CDA is nu ook het Forum voor Democratie gekomen met een plan om de erfpacht in Amsterdam af te schaffen. Het FvD gaat de afkoop tot 2022 baseren op de bestaande ‘huur’ (canon), met een maximum van 10% van de WOZ-waarde 2014.
    Belangrijke wijzigingen in het FvD systeem is dat gestopt wordt met de BSQ buurstraatquote en dat de lage WOZ waarde van 2014 blijft gelden tot 2022. Er zijn nog andere wijzigingen zoals een mogelijkheid tot afbetaling voor erfpachters die het bedrag niet in 1x op tafel kunnen leggen.
    Ook deze stellingname geeft aan dat de komende gemeenteraadsverkiezingen nog een forse verschuiving in de erfpachtregeling tot stand kunnen brengen. We schreven al eerder dat je met deze onzekerheid beter even kan wachten met een beslissing. Immers als je het aanbod hebt geaccepteerd is er geen weg terug meer.
    Het Forum schreef een uitgebreide notitie over de erfpacht.