Overdrachtsbelasting verschuldigd Ja of Nee?

Overdrachtsbelasting verschuldigd Ja of Nee?

Home » Overdrachtsbelasting verschuldigd Ja of Nee?
Moet ik overdrachtsbelasting betalen bij de afkoop erfpacht?

Nee, De Belastingdienst heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Overdrachtsbelasting bij afkoop erfpacht

Is er overdrachtsbelasting verschuldigd over de afkoop van erfpacht?

De Belastingdienst heeft de Gemeente Amsterdam in november 2018 laten weten dat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Dit is van belang omdat je anders over het verschil tussen het oude en nieuwe recht overdrachtsbelasting moeten betalen.
Je stapt over van erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht of naar afkoop erfpacht. Is er dan sprake van een nieuw recht? Dus is er dan sprake van 2% overdrachtsbelasting? Nee, dat is dus niet het geval.

In een uitgebreid artikel dat ook is gepubliceerd in het vakblad voor notarissen WPNR was ook al betoogd dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.