Politiek Erfpacht en Gemeenteraadsverkiezingen

Politiek Erfpacht en Gemeenteraadsverkiezingen

Home » Politiek Erfpacht en Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Erfpacht is ook daar een belangrijk onderwerp. Erfpacht en Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor sommige partijen een belangrijk thema.

Partijen die erfpacht willen afschaffen

Het Amsterdamse CDA wil dat de afkoopregeling wordt ingetrokken. Zij pleit voor afschaffing van de erfpacht.
De Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij is een samenwerking met het Amsterdamse CDA aangegaan. De AWEP zet in op een eerlijker regeling dan de huidige afkoopregeling. De partij heeft haar lijst gefuseerd met die van het CDA. De leden staan op de lijst tussen de CDA kandidaten.
Ook de Amsterdamse VVD heeft in haar verkiezingsprogramma aangekondigd dat de regeling zoals die er nu ligt moet worden aangepast.
En ook het Amsterdamse Forum voor Democratie wil de erfpacht afschaffen.

Beter wachten met afkopen

Met al deze politieke onduidelijkheid is het dus maar beter om een paar maanden te wachten voordat je overgaat tot het vragen van een aanbieding van de gemeente. Of in ieder geval is het af te raden om die te accepteren. Er zijn namelijk geen partijen die de afkoopkosten willen verhogen, dus de afkoop kan alleen maar naar beneden of gelijk blijven.