• 020 – 2443232
 • e-mail
 • 06-57512759

In 5 Stappen Erfpacht afkopen

Home » In 5 Stappen Erfpacht afkopen
Cijfer 5 stappen

Welke 5 stappen moet je ondernemen om jouw erfpacht te wijzigen in Amsterdam?

Belangrijk: de afkoop van erfpacht is een driehoeksverhouding.
1. Erfpachter/notaris De erfpachter, jij dus, gaat een contract aan met de gemeente en met de notaris.
2. De Notaris/Gemeente Amsterdam De gemeente gaat een relatie aan met de notaris. De notaris draagt zorg voor het geldverkeer en voor de juiste akte, die ook aan de gemeente wordt toegezonden.
3. Erfpachter/Gemeente. De erfpachter gaat de erfpacht wijzigen en aanvaardt daarvoor het aanbod van de gemeente Amsterdam.

Dat wil zeggen dat jij twee contracten moet aangaan:
– de aanbieding van de gemeente accepteren, bij de gemeente;
opdracht geven aan de notaris via deze website.
We hebben de hele driehoeksverhouding uitgelegd in een apart document.

Benodigde tijd: 10 minuten.

Hoe kan ik mijn erfpacht in Amsterdam wijzigen?

 1. Ga naar het Overstapportaal van de gemeente Amsterdam en bekijk de opties

  Stap 1 Ga naar het overstapportaal van de Gemeente. Hier kan je twee berekeningen maken. De eerste is wat jouw nieuwe erfpacht gaat worden bij eeuwigdurende erfpacht (die wordt dan nooit meer verhoogd). Je ziet dan een nieuwe canon, die gaat lopen na afloop van je huidige termijn (voor sommige mensen dus pas vanaf 2058). In andere steden noemen ze het “vastklikken van de erfpacht”.
  De tweede is wat het jou gaat kosten om de erfpacht af te kopen. Dan leg je een bedrag ineens neer en hoef je nooit meer te betalen.
  Je hebt de volgende gegevens nodig:
  – postcode en huisnummer;
  – de WOZ waarde 2014
  – onder welke Algemene Bepalingen Erfpacht je valt;
  – wat je huidige canon is;
  – wat de herzieningsdatum is.

 2. Maak een keuze wat je wilt gaan doen, afkopen, vastzetten of niets doen

  Stap 2. Besluit op basis van deze rekentool voor welke optie je wilt gaan. Hierbij is ook van belang dat je afweegt wat de financiële gevolgen zijn. Afkopen kost je een bedrag ineens, maar je bespaart de komende jaren canonbetaling.
  Op basis van dit besluit kan je een definitief aanbod van de Gemeente Amsterdam vragen. Je doet dit in het Overstapportaal. Hier moet je inloggen met een DigId.

 3. Wacht het antwoord van de gemeente Amsterdam af

  Stap 3. De gemeente moet een hele reeks gegevens controleren. Zo moet zij in haar archief kijken of de gegevens die daar staan over jouw erfpacht wel overeenkomen met wat zij zelf heeft geregistreerd. Ook moet er gekeken worden of er in het erfpachtcontract bepalingen staan die mee moeten worden genomen naar een nieuw erfpachtcontract. Pas als dat allemaal is uitgezocht ontvang jij een aanbod.

 4. Kies een notaris

  Stap 4. Het aanbod van de gemeente moet omgezet in een notariële akte. Doe je dat via deze website? Vul dan alle gegevens in die passen bij jouw keuze. Geef je opdracht aan onze notaris en stuur de documenten die gevraagd worden aan de notaris. Vul bij de acceptatie van je aanbieding Van Lenning Notariaat in.

 5. De notaris maakt de akte en regelt de zaken

  Stap 5. Jij moet naar de notaris. Daarbij moet je een geldige ID meenemen. De notaris zal kort uitleggen wat er in de akte staat. Die onderteken je daar. De Gemeente tekent die bij volmacht. Dat wil zeggen dat er niet iemand van de gemeente Amsterdam bij het passeren van de akte aanwezig zal zijn. Vooraf heb je ervoor gezorgd, dat indien je overgaat tot afkoop, het bedrag op de speciale rekening van de notaris is gestort.