Vaste notaristarieven afkoop erfpacht

Er zijn twee opties nadat u de Rekentool van de Gemeente Amsterdam heeft gebruikt. In de eerste variant stapt u over naar eeuwigdurende erfpacht. U betaalt ieder jaar, voor eeuwig een vaste canon. De tweede variant is dat u de erfpacht afkoopt voor de eeuwigheid. U betaalt een bedrag ineens en daarna nooit meer.

Erfpacht Amsterdam

AkteHonorariumVerschottenBTWTotaal incl. BTW
Omzetten Erfpacht naar Eeuwigdurend Amsterdam
€ 403,39€ 219,65€ 101,96€ 725,00
Afkopen erfpacht Amsterdam
€ 461,24€ 219,65€ 114,11€ 795,00
Afkopen erfpacht met bijkomende hypotheekakte 
€ 842,83€ 388,87€ 213,30€ 1.445,00

Tarieven overstappen eeuwigdurende erfpacht

U kiest voor het omzetten van uw huidige erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. Sommige kosten zijn niet te vermijden, die zal elke notaris in een offerte moeten opnemen. Het gaat dan om het inschrijven in het kadaster, daarvoor rekent het kadaster kosten. De notaris brengt die weer bij u in rekening. De kadaster kosten bedragen € 137,50
Dan is de notaris verplicht om een ID controle te doen, van jou, of van jou en je partner als je samen eigenaar bent. Wij benoemen die kosten apart en die bedragen bij ons € 35,00,- per persoon. Let goed op als je offertes gaat vergelijken, deze kosten staan er vaak niet van tevoren bij.
Dan is de notaris verplicht om een onderzoek te doen, dat noemen we rechercheplicht. Wettelijk gezien moet de notaris alle gegevens controleren die in de akte komen. Dat zijn ook de gegevens die in het kadaster staan. Die zijn ook al door de gemeente gecontroleerd, maar de notaris doet dat nog een keer. Deze kosten verschillen per notaris.