• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759

Tarief Afkopen Erfpacht

Home » Tarieven » Tarief Afkopen Erfpacht

Afkoop Erfpacht Amsterdam

Wat kost een Afkoop Erfpacht Amsterdam

Honorarium notaris558.10
Kadaster Recherchekosten54.45
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat9.95
Kadaster Inschrijvingskosten zonder KIK*137.50
BRP/VIS35.-
BTW in dit bedrag114.11
Inclusief BTW795.-

Wat doet de notaris?

Voor de afkoop van de Erfpacht in Amsterdam zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte. De notaris zal:

  • onderzoeken of de kadastrale gegevens juist zijn;
  • de gegevens van de erfpacht controleren;
  • een akte opstellen;
  • de geldstroom met de gemeente uitvoeren;
  • de akte inschrijven in het kadaster.

Indien er op de woning een hypotheek rust moet de notaris contact opnemen met de hypotheekbank. Hiervoor rekenen wij € 149 Dit is niet te vermijden. De reactie van de bank kan drie vervolgstappen opleveren:

  1. Er hoeft niets te gebeuren (eigenlijk heel zelden)
  2. Een aanvullende bepaling, formulier, obilgatoire overeenkomst, op te stellen door de notaris, de kosten bedragen € 89
  3. Een compleet nieuwe hypotheekakte, waarin de wijzigingen zijn verwerkt. De kosten bedragen € 650.