Tarief Omzetten erfpacht naar eeuwigdurend Amsterdam

Home » Tarieven » Tarief Omzetten erfpacht naar eeuwigdurend Amsterdam

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Voor het omzetten van de Erfpacht in Amsterdam naar eeuwigdurende erfpacht zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte. Je gaat dan een vaste canon betalen die jaarlijks wordt geïndexeerd.

De notaris zal:

  • onderzoeken of de kadastrale gegevens juist zijn;
  • de gegevens van de erfpacht controleren;
  • een akte opstellen;
  • de akte inschrijven in het kadaster.

Indien er op de woning een hypotheek rust moet de notaris contact opnemen met de hypotheekbank. Hiervoor rekenen wij € 125. Dit is niet te vermijden. De reactie van de bank kan drie vervolgstappen opleveren:

  1. Er hoeft niets te gebeuren (eigenlijk heel zelden)
  2. Een kleine toevoeging in de nieuwe erfpachtakte (gratis)
  3. Een compleet nieuwe hypotheekakte, waarin de wijzigingen zijn verwerkt. De kosten bedragen € 650, inclusief de eerder genoemde 125.