• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759

Tarief Omzetten erfpacht naar eeuwigdurend Amsterdam

Home » Tarieven » Tarief Omzetten erfpacht naar eeuwigdurend Amsterdam

Erfpacht Omzetten naar Eeuwigdurend Amsterdam

Wat kost een Erfpacht Omzetten naar Eeuwigdurend Amsterdam

Honorarium notaris558.10
Kadaster Recherchekosten54.45
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat9.95
Kadaster Inschrijvingskosten zonder KIK*137.50
BRP/VIS35.-
BTW in dit bedrag114.11
Inclusief BTW795.-

Wat doet de notaris?

Voor het omzetten van de Erfpacht in Amsterdam naar eeuwigdurende erfpacht zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte. De notaris zal:

  • onderzoeken of de kadastrale gegevens juist zijn;
  • de gegevens van de erfpacht controleren;
  • een akte opstellen;
  • de akte inschrijven in het kadaster.

Indien er op de woning een hypotheek rust moet de notaris contact opnemen met de hypotheekbank. Hiervoor rekenen wij € 149. Dit is niet te vermijden. De reactie van de bank kan drie vervolgstappen opleveren:

  1. Er hoeft niets te gebeuren (eigenlijk heel zelden)
  2. Een aanvullende bepaling, formulier, obilgatoire overeenkomst, op te stellen door de notaris, de kosten bedragen € 89
  3. Een compleet nieuwe hypotheekakte, waarin de wijzigingen zijn verwerkt. De kosten bedragen € 650.