Omzetten Erfpacht naar Eeuwigdurend Amsterdam

Opbouw prijs Omzetten Erfpacht naar Eeuwigdurend Amsterdam

Honorarium notaris€ 406,24
Kadaster Recherchekosten€ 45,00
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
Kadaster Inschrijvingskosten zonder KIK*€ 137,50
Subtotaal exclusief BTW€ 599,07
BTW€ 96,93
Inclusief BTW€ 696,00

Wat doet de notaris?

Voor het omzetten van de Erfpacht in Amsterdam naar eeuwigdurende erfpacht zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte. De notaris zal:

- onderzoeken of de kadastrale gegevens juist zijn;

- de gegevens van de erfpacht controleren;

- een akte opstellen;

- de akte inschrijven in het kadaster.