Termijnen erfpacht

Termijnen erfpacht

Home » Termijnen erfpacht
Hoe zit het met de termijnen om de akte af te ronden?

Je hebt zes maanden de tijd om de akte af te ronden. Die termijn gaat pas lopen nadat de gemeente de stukken aan de notaris heeft gestuurd. Dat opsturen kan maanden duren, nadat jij de aanvraag hebt aanvaard.

Zes maanden vanaf

Juridische termijnen zijn van groot belang. Als je de termijnen overschrijdt dan kan je hele aanvraag mislukken. Maar niet elke termijn is even duidelijk. Veel vragen gaan over de termijn van zes maanden. Die termijn loopt vanaf dat de gemeente de juiste documenten aan de notaris heeft gestuurd. In de tijd ziet dat er dus als volgt uit:

  1. Je hebt de aanvraag gedaan
  2. De gemeente gaat een aanbod doen (geen bekende termijn waarbinnen dat in orde moet zijn)
  3. Je hebt drie maanden om het aanbod te aanvaarden (met enkele uitzonderingen)
  4. De gemeente gaat de stukken in orde maken, dit kan maanden tot zelfs enkele jaren duren
  5. De notaris ontvangt de stukken, nu zijn er zes maanden om de zaak af te ronden

De status van de aanvraag en de fase waarin deze zich bevindt, kan je terugvinden in Het Overstapportaal.

Reken dus maar op meer dan een jaar

In de praktijk komt het erop neer dat het hele proces meer dan een jaar kan duren. Zeker omdat eind 2019 tienduizenden mensen hun aanvraag hebben ingediend. Het zal maanden duren voordat al deze mensen hun aanbod hebben ontvangen.

De afhandeling bij de notaris komt helemaal aan het einde. Je hoeft ons dus ook niet te vragen of wij wel voldoende tijd hebben. Het is namelijk niet duidelijk wanneer het werk onze kant op zal komen. In alle gevallen kunnen wij onze organisatie snel opschalen om iedereen snel en correct te helpen.