Archief

Home » Woordenboek
Woordenboek

Kadastraal nummer

Het kadastraal nummer is een door het kadaster uitgegeven nummer. Ieder object dat in het kadaster staat genoteerd heeft een uniek nummer. Ieder kadastraal perceel staat genoteerd op een kadastrale kaart. Dat nummer staat vervolgens in alle formele...

Woordenboek

Makelaarsvereniging Amsterdam

De makelaarsvereniging Amsterdam MvAis de beroepsvereniging van makelaars in de ruime regio Amsterdam, zoals ze het zelf noemen de metropoolregio Amsterdam. De MvA geeft adviezen en ondersteun de makelaars in Amsterdam. Ook heeft zij een standpunt...

Woordenboek

Gemengde bestemming

De gemengde bestemming is die bestemming waarbij in één object verschillende vormen van gebruik zijn toegestaan. Je kan dan ergens wonen en werken. Dat kan in verschillende vormen, op hetzelfde erf, of boven een winkel etc. De gemengde bestemming is...

Woordenboek

Commerciële bestemming

De commerciële bestemming wil zeggen dat een object gebruikt kan worden voor economische activiteiten. Deze bestemming is opgenomen in een bestemmingsplan. Alleen met een commerciële bestemming is het mogelijk om in een pand een onderneming, winkel...

Woordenboek

Woonbestemming

Een woonbestemming van een object wil zeggen dat deze in het bestemmingsplan is aangemerkt voor bewoning. Simpel gezegd hebben alle woningen en appartementen een woonbestemming. Alleen als er een woonbestemming is mag je ergens wonen. Naast een...

Woordenboek

DigiD

Een DigiD, digitale identiteit. Een door de overheid afgegeven code met een persoonlijk wachtwoord. Met jouw DigiD kun je inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Iedere DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die je...

Woordenboek

Wet Onroerende Zaakbelasting

De Wet Onroerende Zaakbelasting, de wettelijke basis op grond waarvan de gemeente de WOZ heffing kan opleggen. De WOZ beschikking valt ieder jaar bij de huiseigenaren in de bus. Op grond van de waarde van het object betaal je belasting. Het...

Woordenboek

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam

De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, SEBA, is een organisatie die namens de Amsterdamse erfpachters optreedt. Zij voeren al jaren actie tegen de gemeente. In eerste instantie zijn zij gestart toen de eerste erfpachtcontracten verlengd moesten...

Woordenboek

Erfpachter

De erfpachter is de persoon of organisatie die eigenaar is van het object waarop de erfpacht rust. De erfpachter betaalt de canon. Erfpacht is overdraagbaar en gaat over met de verkoop van de woning, het appartement of ander onroerend goed.

Woordenboek

Overstapportaal

Het overstapportaal is de naam van de specifieke website die de Gemeente Amsterdam heeft gemaakt. Op deze specifieke site kunnen de erfpachters uitrekenen hoeveel zij moeten betalen om over te stappen. Ook kan je hier jouw aanvraag indienen en...