Afkoop erfpacht

Afkoop erfpacht

Home » Woordenboek » Afkoop erfpacht

Het is mogelijk om de canon (het geldbedrag) van een erfpacht af te kopen (afkoop erfpacht). De gemeente kan je in sommige gevallen de mogelijkheid bieden om de canon eenmalig af te kopen. Als dat mogelijk is, vraag je een aanbieding of indicatie aan bij de gemeente.

Door het afkopen van de erfpacht krijg je het recht om de grond voor altijd te gebruiken zonder dat je nog een canon moet betalen. De gemeente behoudt echter het bloot-eigendom. Je moet je dus nog wel houden aan de afspraken die je inhoudelijk met de gemeente hebt gemaakt over de erfpacht.

Voor de afkoop van de canon moet een notariële akte worden opgemaakt, omdat daarmee de erfpachtakte wordt veranderd. Die akte wordt vervolgens ingeschreven in het kadaster.