Akte

Akte

Home » Woordenboek » Akte

Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte is pas een akte als deze is ondertekend en gedagtekend. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat.

Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Het getekende exemplaar, heet de minuut. De notaris geeft een afschrift af van alle authentieke akten. Zo’n afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud van de originele akte.

mv: aktes maar ook akten, beide woorden zijn goed volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal.