Ambtsgeheim

Ambtsgeheim

Home » Woordenboek » Ambtsgeheim

Het ambtsgeheim is de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie over klanten geheim te houden. Ook wel beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle informatie die de notaris bij notariële werkzaamheden te weten komt. Ook als er uiteindelijk geen akte wordt gemaakt, dan geldt voor alle verkregen informatie over de klanten alsnog een geheimhoudingsplicht. De medewerkers van het notariskantoor hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Deze plicht is belangrijk, omdat klanten belangrijke persoonlijke en financiële informatie geven aan de notaris voor het maken van een akte. Alles wat je met de notaris bespreekt is dus vertrouwelijk. Bij strafbare activiteiten kan de notaris wel worden verplicht om informatie te geven. Dat bepaalt de WWFT.

Als de notaris wordt betrokken bij een rechtszaak als getuige dan is de notaris niet verplicht om informatie over klanten te geven aan de rechter.