• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij

Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij

Home » Woordenboek » Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij

De Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij (AWEP) is een politieke partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Amsterdam. De partij is tegen het erfpachtstelsel. De partij is ook tegen de afkoopregeling voor erfpacht zoals die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In het voorjaar van 2018 ging de partij een verregaande samenwerking aan met het Amsterdamse CDA.
Zie voor informatie de website van de AWEP