Appartementseigenaar

Appartementseigenaar

Home » Woordenboek » Appartementseigenaar

De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien be je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht.

appartementEen appartementseigenaar mag in zijn of haar privégedeelte veranderingen aanbrengen, zoals verbeteringen of nieuwe privé-installaties, tenzij dit nadelig is voor andere appartementen. Het splitsingsreglement kan bepalen dat voor veranderingen toestemming nodig is.

Als je appartementseigenaar bent, dan ben je automatisch en verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Je hebt dan toegang tot de vergadering en mag meestemmen over besluiten van de VvE.
Lees meer over de appartementseigenaar op Wikipedia.