Appartementsrecht

Appartementsrecht

Home » Woordenboek » Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw.

appartementBij het vestigen van een appartementsrecht moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Appartementseigenaren zijn daarvan verplicht lid.

In de splitsingakte wordt een splitsingsreglement opgenomen, waarin afspraken staan over het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Je bent namelijk samen met de andere appartementseigenaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het hele gebouw.

Lees meer over het appartementsrecht op Wikipedia.