Arrondissement

Arrondissement

Home » Woordenboek » Arrondissement

Het arrondissement is het gebied waarin een rechtbank bevoegd is om over zaken te beslissen. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement. In het algemeen is de rechtbank bevoegd om (als eerste) over een zaak te oordelen als die zaak zich afspeelt binnen het arrondissement van die rechtbank. Zo moet een verzoek aan de rechter worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker.
Bij de rechtbank ligt onder andere het boedelregister en moet je de voogdij regelen.
Lees meer over het arrondissement op Wikipedia.