Authentieke akte

Authentieke akte

Home » Woordenboek » Authentieke akte

Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken.

Je kan van een authentieke akte een kopie krijgen, dat noemen we juridisch een afschrift. Wil je een officiele kopie dan noemen we dat een grosse.

mv: authentieke aktes

Lees meer over authentieke akte in Wikipedia