Beding

Beding

Home » Woordenboek » Beding

Het beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een overeenkomst of akte. Die documenten bestaan uit verschillende bedingen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding, verblijvingsbeding en geheimhoudingsbeding. Daarnaast zijn clausules, zoals een uitsluitingsclausule, ook bedingen.

Door het opnemen van een beding ontstaan er rechten en plichten tussen de betrokken partijen. Je kan je na het sluiten van een overeenkomst of tekenen van een akte namelijk beroepen op een beding als de ander (de wederpartij) het beding niet nakomt of overtreedt.

Je mag in een overeenkomst alles bedingen wat je wil, tenzij dat in strijd is met de wet. Voor notariële akten zijn er strengere regels over wat er wel en niet in mag worden opgenomen.

Lees meer over het beding op Wikipedia.