Belehrungsplicht of zorgplicht

Belehrungsplicht of zorgplicht

Home » Woordenboek » Belehrungsplicht of zorgplicht

De belehrungsplicht is de wettelijke plicht van de notaris om zijn cliënten (zo nodig) te wijzen op de gevolgen (en mogelijke risico’s) van de notariële akte. De moderne term is zorgplicht. De notaris moet ook controleren jij de gevolgen begrijpt van wat je gaat tekenen. Deze plicht moet hij uitvoeren voordat de akte wordt ondertekend.

Lees meer over de belehrungsplicht op Wikipedia.