Beperkt recht

Beperkt recht

Home » Woordenboek » Beperkt recht

Een beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het beperkt recht rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkt recht namelijk respecteren.

De beperkte rechten zijn:

Beperkte rechten moeten via de notaris met een notariële akte worden gevestigd. In die akte kunnen allerlei afspraken worden opgenomen over het gebruik van het beperkt recht. Je kan dus, binnen de grenzen van de wet, specifiek afspreken hoe ver het beperkt recht gaat. De notaris kan je hierover adviseren.

De beperkte rechten worden ingeschreven in het Kadaster, waardoor potentiële kopers van bijvoorbeeld een stuk grond of woning kunnen zien of er en welke beperkte rechten er op rusten. Het is belangrijk om dat vóór de koop te weten, omdat bij de koop van dat stuk grond of die woning het beperkt recht namelijk op die zaak blijft rusten. Met andere woorden gaat een beperkt recht bij overdracht van het recht waarop het rust mee over.

Lees meer over het beperkt recht op Wikipedia.