Bezit

Bezit

Home » Woordenboek » Bezit

Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd.

Lees meer over bezit op Wikipedia.