• 020 – 2443232
  • e-mail
  • 06-57512759
Comparant

Comparant

Home » Woordenboek » Comparant

Een persoon die verschijnt bij de notaris om een akte te maken en als partij wordt genoemde in de notariële akte.