Economische eigendom

Economische eigendom

Home » Woordenboek » Economische eigendom

Het economische eigendom is een vorm van eigendom waarbij de zaak niet juridisch in eigendom overgedragen aan de koper. Zo blijft bij onroerende zaken de zaak dus op naam van de verkoper staan (in het kadaster).

Een koper heeft het economische eigendom als hij of zij de zaak heeft gekocht, maar wanneer de verkoper de zaak nog niet heeft geleverd. De koper en verkoper spreken dan af dat de koper alle rechten en plichten overneemt. Daardoor kan de koper al wel gebruik maken van de zaak.

Het nut van economisch eigendom is dat deze vorm van eigendomsoverdracht niet in het kadaster staat en dat anderen dat dus niet kunnen zien.

Tot 1995 was economische eigendomsverkrijging van onroerende zaken (bijvoorbeeld woningen) niet belast met overdrachtsbelasting. Nu is er ook voor deze eigendomsoverdracht overdrachtsbelasting verschuldigd.