Erfpacht

Erfpacht

Home » Woordenboek » Erfpacht

Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond wordt erfpachter genoemd. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via de notaris worden gevestigd. Dat document heet dan een erfpachtakte. In de akte kunnen erfpachtvoorwaarden worden opgenomen. Erfpacht is een zogeheten beperkt recht.

Lees meer over erfpacht op Wikipedia.