Erfpachter

Erfpachter

Home » Woordenboek » Erfpachter

De erfpachter is de persoon of organisatie die eigenaar is van het object waarop de erfpacht rust. De erfpachter betaalt de canon. Erfpacht is overdraagbaar en gaat over met de verkoop van de woning, het appartement of ander onroerend goed.