Executoriale verkoop

Executoriale verkoop

Home » Woordenboek » Executoriale verkoop

De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop waarbij een onroerende zaak waarop een hypotheek rust wordt verkocht. Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden via een openbare veiling door de notaris. In het voorbeeld van een woning met hypotheek zal de bank de woning executoriaal willen verkopen als de kredietnemer de geldlening waarvoor de hypotheek is afgesloten niet meer doet aflossen. De bank heeft dan recht op de opbrengst uit de executie verkoop.

Bij de executoriale verkoop worden de notariskosten (zoals het honorarium van de notaris en de kadastrale recherchekosten) in rekening gebracht bij de koper.

Lees meer over de executoriale verkoop op Wikipedia.