Gemengde bestemming

Gemengde bestemming

Home » Woordenboek » Gemengde bestemming

De gemengde bestemming is die bestemming waarbij in één object verschillende vormen van gebruik zijn toegestaan. Je kan dan ergens wonen en werken. Dat kan in verschillende vormen, op hetzelfde erf, of boven een winkel etc. De gemengde bestemming is opgenomen in het bestemmingsplan. Het is dus de combinatie van een woonbestemming en een commerciële bestemming. Naast deze bestemmingen bestaat ook de maatschappelijke bestemming.
De Gemeenteraad kan een bestemmingswijziging doorvoeren.