Genotsrecht

Genotsrecht

Home » Woordenboek » Genotsrecht

Het genotsrecht is het recht op genot van een zaak, het recht om gebruik te maken van iets. Ook wel gebruiksrecht. Voorbeelden van genotsrechten zijn:

Veel beperkte rechten zijn dus genotsrechten die op onroerende zaken (zoals een stuk grond of gebouw) rusten. Deze rechten moeten worden gevestigd via een notariële akte. In de akte staan de afspraken over het gebruik en de voorwaarden van het recht. Die akte moet vervolgens worden ingeschreven in het kadaster. Hierdoor kan iedereen zien wie waarop een genotsrecht heeft.

Lees meer over het genotsrecht op Wikipedia.