Grosse

Grosse

Home » Woordenboek » Grosse

Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde kracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt.

mv: grossen