Kavel

Kavel

Home » Woordenboek » Kavel

De kavel is een stuk grond dat voor een bepaald doeleinde wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kan een kavel meestal herkennen doordat het stuk grond is omheind, bebouwd of afgerasterd. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de juridische grenzen. Door verjaring kan echter het zijn dat het kadaster niet de daadwerkelijke situatie weergeeft.

Een kavel is niet hetzelfde als een perceel. Zo kan een kavel uit meerdere percelen bestaan. Die percelen kunnen ieder afzonderlijk worden bezwaard met beperkte rechten, zoals een hypotheek of erfdienstbaarheid.

Lees meer over de kavel op Wikipedia.