Koopakte

Koopakte

Home » Woordenboek » Koopakte

De koopakte is een notariële akte waarmee de koop van een onroerende zaak wordt geregeld. De meest voorkomende koopakte is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken zoals vliegtuigen, boten en dergelijke.
De koopakte is de definitieve overeenkomst waarmee de eigendom overgaat, ook de prijs en andere voorwaarden staan in de akte. De akte wordt bij registergoederen ingeschreven in het register.
In een artikel leggen we uit wat het verschil is tussen een transportakte en een koopakte.