Levering

Levering

Home » Woordenboek » Levering

De levering is een handeling die is vereist voor eigendomsoverdracht van bepaalde goederen. Zo is voor de levering van een woning een notariële akte vereist. Die akte moet worden ingeschreven in het Kadaster. De koper van de woning wordt pas eigenaar als de akte is ingeschreven.
Bij roerende goederen is de levering meestal gewoon het overdragen van het betreffende goed.

Een overdracht zonder leveringshandeling is altijd ongeldig.

Lees meer over de levering op Wikipedia.