Notaris

Notaris

Home » Woordenboek » Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ze staan onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en vallen onder het speciale tuchtrecht voor notarissen.

Notarissen werken op een notariaat. Daar werken ze meestal samen met kandidaat notarissen en notariële medewerkers. Wij werken samen met een keuze van goede en goedkope notarissen.

Je kunt meer lezen over notarissen op Wikipedia of op de site van de KNB.